Dátumy


Ďakujeme za záujem o naše sužby, no pre tieto dátumy sme už obsadený.

16.5./ 23.5. / 30.5./ 2.6./ 8.8./ 22.8./ 5.9./ 12.5./ 2020