Dátumy


Ďakujeme za záujem o naše sužby, no pre tieto dátumy sme už obsadený.

27. Apríl / 4. Máj / 1. 15. 22. Jún / 6. 12. 27. Júl / 3. 10. 24. 31. August / 4. 21. September / 12. Otóber 2019